Verzuimexpert

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) beschrijft de gehele verzuim procedure. Jij als werkgever bent verantwoordelijk voor een goede uitvoering van deze procedure. Maar hoe ziet de procedure er dan uit en wat betekent dit voor jou. Aan welke eisen moet je voldoen? Wat mag je vragen aan een zieke medewerker en wat niet? Welke stappen moeten wanneer genomen worden? En hoe leg je deze vast?

Op al deze vragen heeft Grip op Verzuim een antwoord. We ondersteunen je tijdens de gehele verzuim periode, informeren je over alle stappen en samen zorgen we voor een sluitend dossier.

Regie terug

Jij als ondernemer bent eindverantwoordelijke voor het gehele verzuim. Grip op jouw verzuim is hiervoor noodzakelijk. Wij nemen niets uit handen, wij ondersteunen waar nodig. Wij geven aandacht, brengen rust, leggen uit en nemen de tijd.

Maandelijks op vaste tijden komen wij langs en nemen samen met jou alle verzuim dossiers door. Zo blijf je als werkgever op de hoogte van je verzuim, heb je grip en kun je in alle rust doorgaan met wat je het liefste doet: Ondernemen!

Spoor 1

Tijdens een ziekte verzuim is alles erop gericht de werknemer zo snel mogelijk terug te laten keren naar het werk. Dit traject wordt spoor 1 genoemd. Tijdens spoor 1 ondersteunen wij je bij alle stappen die noodzakelijk zijn en in de WvP zijn omschreven.

Spoor 2

Ook zodra spoor 2 noodzakelijk wordt, biedt Grip op Verzuim ondersteuning bij de uitvoering van het traject. De juiste rapportages conform de eisen van de WvP.